Ondanks Coronacrisis meer behoefte aan (eigen) auto

Dat de Coronacrisis ingrijpende gevolgen heeft voor de mobiliteit en leefomgeving dat moge duidelijk zijn. Deze conclusie is getrokken door voorzitter Steven van Eijck van de RAI Vereniging naar aanleiding van een reizigersonderzoek door Maurice de Hond. Daaruit komt naar voren dat het percentage mensen dat thuis werkt is gestegen van 6 naar 26 procent en dat een deel dit in de toekomst ook zal blijven doen.

logo

Voorlopig levert dit een vermindering op van tien procent autoverkeer. Aan de andere kant blijkt er een groeiende behoefte aan meer eigen vervoer, zoals de auto, motorscooter en fiets. Van Eijck citeert: “De Coronacrisis heeft het straatbeeld in korte tijd compleet veranderd. Voor hoever dit ook zo blijft, is de vraag”. RAI Vereniging heeft daarom een onderzoek laten uitvoeren naar het reis- en thuiswerkgedrag van reizigers. Sinds de Coronacrisis werkt ongeveer 56 procent thuis (was 6 procent); voor 38 procent van de ondervraagden is niets veranderd. Bij een verdere versoepeling van de lockdown denkt zo'n 26 procent van alle ondervraagden in de toekomst ook vaker thuiswerken. “Het aandeel thuiswerkers groeit van zes naar 26 procent. Dat is goed nieuws, te meer omdat een belangrijk deel van deze groep automobilisten zijn. Een kwart van alle automobilisten blijft vaker thuiswerken, waardoor de filedruk mogelijk blijvend afneemt. Als deze groep twee dagen per week thuiswerkt, hebben we tien procent minder verkeer op de weg per week. Dit is niet alleen voldoende om een groot deel van de files op te lossen, maar dat levert ook een potentiele besparing op van ruim 0,4 megaton CO2 per jaar.”

Verschuiving

Daarnaast ontstaat er echter ook een verschuiving tussen vervoersmiddelen. Van de OV-gebruikers geeft 20 procent aan bij verdere versoepeling van de coronamaatregelen geen gebruik meer te gaan maken van het OV en 28 procent van de OV-reizigers is nog onzeker. Ruim de helft (52 procent) van alle OV- reizigers blijft dit in de nabije toekomst ook doen. De OV-overstapper kiest vooral voor de auto (63 procent), 18 procent voor de fiets, 1 procent voor de motor en 15 procent is hier nog niet uit. Van Eijck acht de verschuiving naar de auto onwenselijk. “We moeten voorkomen dat OV-reizigers straks massaal de auto instappen en wij alsnog met z’n allen in de file blijven staan.”

Van Eijck : “We moeten nu het moment grijpen om ons mobiliteitssysteem verder te flexibiliseren en te vergroenen. Dat betekent onder meer blijven inzetten op stimuleren van thuiswerken en elektrificatie. Ook moeten OV partijen maximaal de ruimte krijgen voor oplossingen om zoveel mogelijk OV reizigers veilig en comfortabel te vervoeren. Op de lange termijn moet dit worden ondersteund door investeringen in de aanpak van knelpunten in onze infrastructuur, aanleg van vervoershubs, Mobility as a Service (MaaS) en invoering van een systeem van betalen naar gebruik. Extra aandacht voor tweewielers, zoals de fiets, scooter of motor is daarbij van belang zodat ook deze groep meer ruimte krijgt.’’

Een overzicht van onze voorraad nieuwe en (jong) gebruikte auto's en Qooder motorscooters

Contact

CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.